สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000050,ฉ.2 3720000049,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE อ173ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • อนันต์ สุขดี
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าชนิดใบมีดชัก / อนันต์ สุขดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องตัดหญ้า
 • พลังงานไฟฟ้า
 • ปริญญานิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ไฉน บุญเพ็ชร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/06/37
 • อนันต์ สุขดี
 • เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าชนิดใบมีดชัก / อนันต์ สุขดี
 • เครื่องตัดหญ้า
 • พลังงานไฟฟ้า
 • ปริญญานิพนธ์
 • ไฉน บุญเพ็ชร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000050  ปพ ELE อ173ค 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000049  ปพ ELE อ173ค 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [372]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |