สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000005,ฉ.1 3720000004,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ส253ม 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • สมนึก ทองละเอียด
 • ชื่อเรื่อง
 • Monitor line telephone / สมนึก ทองละเอียด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 103 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • สายโทรศัพท์ -- การซ่อมบำรุง
 • ปริญญานิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุเทพ สุขวาณิชย์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 14/06/37
 • สมนึก ทองละเอียด
 • Monitor line telephone / สมนึก ทองละเอียด
 • สายโทรศัพท์ -- การซ่อมบำรุง
 • ปริญญานิพนธ์
 • สุเทพ สุขวาณิชย์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000005  ปพ ELE ส253ม 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000004  ปพ ELE ส253ม 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [360]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |