สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000085,ฉ.2 3720000181,ฉ.1
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ส869ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • สุวรรณ รสหอม
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องสาวไหม / สุวรรณ รสหอม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องสาวไหม
 • วิทยานิพนธ์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/06/37
 • สุวรรณ รสหอม
 • เครื่องสาวไหม / สุวรรณ รสหอม
 • เครื่องสาวไหม
 • วิทยานิพนธ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000085  ปพ MEE ส869ค 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000181  ปพ MEE ส869ค 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [335]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |