สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000089,ฉ.1 3720000090,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ว574ง 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • วิฑูรย์ จิรัคคกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • งานสร้างเครื่องเลื่อยฉลุ / วิฑูรย์ จิรัคคกุล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องเลื่อยฉลุ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/6/37
 • วิฑูรย์ จิรัคคกุล
 • งานสร้างเครื่องเลื่อยฉลุ / วิฑูรย์ จิรัคคกุล
 • เครื่องเลื่อยฉลุ
 • ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000089  ปพ MEE ว574ง 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000090  ปพ MEE ว574ง 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [333]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |