สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000119
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ส253ช 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • สมนึก มังกะระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดทดลองลูกเบี้ยว / สมนึก มังกะระ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 94 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ลูกเบี้ยว
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/6/37
 • สมนึก มังกะระ
 • ชุดทดลองลูกเบี้ยว / สมนึก มังกะระ
 • ลูกเบี้ยว

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000119  ปพ MEE ส253ช 2537  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [329]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |