สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000169,ฉ.1
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE อ785ส 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • อุดม ทัพสุนทร
 • ชื่อเรื่อง
 • สำนักงานสโมสรนักศึกษา / อุดาม ทัพสุนทร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2537
  บรรณลักษณ์ 45 หน้า : มีภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • หลักการจัดสำนักงาน
 • ภาคนิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
 • วิฑูรย์ อบรม
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค |dn 25/06/37
 • อุดม ทัพสุนทร
 • สำนักงานสโมสรนักศึกษา / อุดาม ทัพสุนทร
 • หลักการจัดสำนักงาน
 • ภาคนิพนธ์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
 • วิฑูรย์ อบรม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000169  ปพ MEE อ785ส 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [315]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |