สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4320000095
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ป128 2543
ชื่อเรื่อง
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชางานเชื่อมแก๊ส 1 รหัส 21031005 / ฉัตรชัย สมจิตต์ และคนอื่น ๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2543
  บรรณลักษณ์ 105 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • งานเชื่อมแก๊ส 1 -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ภาคนิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ฉัตรชัย สมจิตต์
 • ภนารัฐ เหลืองงามวิไลกูร
 • สุรชัย ธีรวโรดม
 • อรรถกร เผื่อนเผ่างาม
 • สิริศร มิตรานนท์,
 • เรืองวิทย์ จันชีลอง,
 • ที่มาของทรัพยากร 10/เม.ย./48
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชางานเชื่อมแก๊ส 1 รหัส 21031005 / ฉัตรชัย สมจิตต์ และคนอื่น ๆ
 • งานเชื่อมแก๊ส 1 -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ภาคนิพนธ์
 • ฉัตรชัย สมจิตต์
 • ภนารัฐ เหลืองงามวิไลกูร
 • สุรชัย ธีรวโรดม
 • อรรถกร เผื่อนเผ่างาม
 • สิริศร มิตรานนท์,
 • เรืองวิทย์ จันชีลอง,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4320000095  ปพ ETE ป128 2543  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [270]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |