สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4520000086
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE จ166ร 2545
ชื่อเรื่อง
 • รถยนต์ไฟฟ้า / จรินทร์ ศิลามาศ และคนอื่น ๆ
 • ครั้งที่พิมพ์ Electric Car
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • รถยนต์ไฟฟ้า
 • ปริญญานิพนธ์
 • Electric Car
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • จรินทร์ ศิลามาศ
 • จรูญ ศรีเรือง
 • เปรมรัตน์ รานอก
 • รุ่งเรือง เกล้านพรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี อักษรกิตติ์
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ
 • วีนัส ทัดเนียม
 • ที่มาของทรัพยากร 29/มี.ค./45
 • รถยนต์ไฟฟ้า / จรินทร์ ศิลามาศ และคนอื่น ๆ
 • รถยนต์ไฟฟ้า
 • ปริญญานิพนธ์
 • Electric Car
 • จรินทร์ ศิลามาศ
 • จรูญ ศรีเรือง
 • เปรมรัตน์ รานอก
 • รุ่งเรือง เกล้านพรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี อักษรกิตติ์
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ
 • วีนัส ทัดเนียม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4520000086  ปพ ELE จ166ร 2545  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [241]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |