สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4520000085
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ETE ก531บ 2545
ชื่อผู้แต่ง
 • การะเกด หัษฏงคต
 • ชื่อเรื่อง
 • บอลลูนแบบบังคับด้วยมือ / การะเกด หัษฏงคต และภัทรา ชำนาญกิจ
 • ครั้งที่พิมพ์ Manual control balloon
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 129 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บอลลูน
 • ปริญญานิพนธ์
 • Balloon
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ภัทรา ชำนาญกิจ
 • สุธี อักษรกิตติ์, ดร.
 • สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
 • พัฒนา อินทนิ
 • สกล อุดมศิริ
 • แสนศักดิ์ ดีอ่อน
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ
 • ที่มาของทรัพยากร 29/มี.ค./45
 • การะเกด หัษฏงคต
 • บอลลูนแบบบังคับด้วยมือ / การะเกด หัษฏงคต และภัทรา ชำนาญกิจ
 • บอลลูน
 • ปริญญานิพนธ์
 • Balloon
 • ภัทรา ชำนาญกิจ
 • สุธี อักษรกิตติ์, ดร.
 • สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
 • พัฒนา อินทนิ
 • สกล อุดมศิริ
 • แสนศักดิ์ ดีอ่อน
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4520000085  ปพ ETE ก531บ 2545  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [227]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |