สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000127,ฉ1 3720000128,ฉ2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ช648ช 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • ชูชาติ ศรีคมขำ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดสาธิต = Earth Leakage Circuit Breaker / ชูชาติ ศรีคมขำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2537
  บรรณลักษณ์ 64 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ไฉน บุญเพ็ชร
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 16/06/43
 • ชูชาติ ศรีคมขำ
 • ชุดสาธิต = Earth Leakage Circuit Breaker / ชูชาติ ศรีคมขำ
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
 • ไฉน บุญเพ็ชร

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000127  ปพ ELE บ525ห 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000128  ปพ ELE ช648ช 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [212]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |