สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000043
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ป328ค 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • ประพิษ พาบุตตะ
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ / ประพิษ พาบุตตะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2535.
  บรรณลักษณ์ 57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • พลังงานไฟฟ้า -- การวิจัย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • มานพ ชุลวงศ์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 07/01/43
 • ประพิษ พาบุตตะ
 • เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ / ประพิษ พาบุตตะ
 • พลังงานไฟฟ้า -- การวิจัย
 • มานพ ชุลวงศ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000043  ปพ ELE ป328ค 2535  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [209]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |