สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000060
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE น169ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • นพดล เทียกพา
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องประชาสัมพันธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา,
 • ประพจน์ จิระสกุลหา,
 • อรสา สัจจวงษ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/06/37
 • นพดล เทียกพา
 • เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา
 • เครื่องประชาสัมพันธ์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา,
 • ประพจน์ จิระสกุลหา,
 • อรสา สัจจวงษ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000060  ปพ ELE น169ค 2537  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [188]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |