สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000011,ฉ.1 3720000010,ฉ.2 3720000012,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE จ157พ 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • จรัล นักดนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • Pressure transmitter / จรัล นักดนตรี และสวคนธ์ มั่งชู
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2537
  บรรณลักษณ์ 58 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • Op-amp
 • Strain gage
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สวคนธ์ มั่งชู
 • อาคม มณีคันโท
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 14/06/37
 • จรัล นักดนตรี
 • Pressure transmitter / จรัล นักดนตรี และสวคนธ์ มั่งชู
 • Op-amp
 • Strain gage
 • สวคนธ์ มั่งชู
 • อาคม มณีคันโท

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000011  ปพ ELE จ157พ 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000010  ปพ ELE จ157พ 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  37200000012  ปพ ELE จ157พ 2537 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [146]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |