สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000029
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ส827อ 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • สุพล สุวรรณทา
 • ชื่อเรื่อง
 • ุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน / สุพล สุวรรณทา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2536
  บรรณลักษณ์ 54 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อุปรกณ์จับยึดชิ้นงาน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมปอง ยิ้มแย้ม,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 12/02/36
 • สุพล สุวรรณทา
 • ุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน / สุพล สุวรรณทา
 • อุปรกณ์จับยึดชิ้นงาน
 • สมปอง ยิ้มแย้ม,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000029  ปพ MEE ส827อ 2536  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [133]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |