สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4220000078
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วิจัย พ656พ 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • พันธศักดิ์ เปรมประทิน
 • ชื่อเรื่อง
 • พฤติกรรมการสอนของอาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพในทัศนะของนักเรียน / พันธ์ศักดิ์ เปรมประทิน และสิทธิชัย ศรีลาดเลา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2542.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม: ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • พฤติกรรมการสอน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สิทธิชัย ศรีลาดเลา
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/08/42
 • พันธศักดิ์ เปรมประทิน
 • พฤติกรรมการสอนของอาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพในทัศนะของนักเรียน / พันธ์ศักดิ์ เปรมประทิน และสิทธิชัย ศรีลาดเลา
 • พฤติกรรมการสอน
 • สิทธิชัย ศรีลาดเลา
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4220000078  วิจัย พ656พ 2542  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [129]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |