สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6620000063,ฉ.1 6620000064,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ EEE. น251ก 2564
ชื่อผู้แต่ง
 • นริศ เกิดธูป
 • ชื่อเรื่อง
 • การส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมแบบความเร็วคงที่ = Transmission of electrical power to grid system by electrical generator from constant-speed wind turbine / นริศ เกิดธูป
 • Add Title
 • Transmission of electrical power to grid system by electrical generator from constant-speed wind turbine
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2564.
  บรรณลักษณ์ 106 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • กังหันลม
 • มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • พลังงานไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • บุญเรือง วังศิลาบัตร,
 • เสถียร ธัญญศรีรัตน์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 28/11/65
 • นริศ เกิดธูป
 • การส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมแบบความเร็วคงที่ = Transmission of electrical power to grid system by electrical generator from constant-speed wind turbine / นริศ เกิดธูป
 • Transmission of electrical power to grid system by electrical generator from constant-speed wind turbine
 • กังหันลม
 • มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • พลังงานไฟฟ้า
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • บุญเรือง วังศิลาบัตร,
 • เสถียร ธัญญศรีรัตน์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6620000063  วพ EEE. น251ก 2564 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6620000064  วพ EEE. น251ก 2564 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1240]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |