สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000005,ฉ.1 6420000006,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ AMT. ช359ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัชวิน อัมรี
 • ชื่อเรื่อง
 • การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดแข็งของการขึ้นรูปเหยือกเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แบบหลายขั้นตอนโดยใช้โปรแกรม MSC/MARC = Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC / ชัชวิน อัมรี
 • Add Title
 • Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2561.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + CD 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • กระบวนการลากขึ้นรูปลึกแบบหลายขั้นตอน
 • การกระจายตัวของความหนา
 • วิเคราะห์โดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ MSC/MARC 2015
 • สแตนเลส SUS 304
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เสกสรร ไชยจิตต์,
 • แสนสด พานิช,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดยงานบัณฑิต 14/12/63
 • ชัชวิน อัมรี
 • การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดแข็งของการขึ้นรูปเหยือกเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แบบหลายขั้นตอนโดยใช้โปรแกรม MSC/MARC = Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC / ชัชวิน อัมรี
 • Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC
 • กระบวนการลากขึ้นรูปลึกแบบหลายขั้นตอน
 • การกระจายตัวของความหนา
 • วิเคราะห์โดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ MSC/MARC 2015
 • สแตนเลส SUS 304
 • เสกสรร ไชยจิตต์,
 • แสนสด พานิช,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000005  วพ AMT. ช359ก 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6420000006  วพ AMT. ช359ก 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1201]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |