สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000007,ฉ.1 6420000008,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ AMT. ก435ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลาติน/ซีเอ็มซีด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอิเลกโตรสปินนิ่ง = Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique / ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
 • Add Title
 • Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2561.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + CD 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • เจลาติน
 • คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • อิเลคโตรสปินนิ่ง
 • โครงเลี้ยงเซล
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ฟ้าใส วิวัฒน์,
 • ประยูร สุรินทร์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดยงานบัณฑิต 14/12/63
 • ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
 • การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลาติน/ซีเอ็มซีด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอิเลกโตรสปินนิ่ง = Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique / ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
 • Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique
 • เจลาติน
 • คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • อิเลคโตรสปินนิ่ง
 • โครงเลี้ยงเซล
 • ฟ้าใส วิวัฒน์,
 • ประยูร สุรินทร์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000007  วพ AMT. ก435ก 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6420000008  วพ AMT. ก435ก 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1200]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |