สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6320000013,ฉ.1 6320000014,ฉ.2 6320000015,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE(E). ร228 2562
ชื่อเรื่อง
 • ระบบปลูกคะน้าฮ่องกงไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ = Automations chinese kala hydroponics system / ยุทธศิลป์ รักษาศรี...[และคนอื่นๆ]
 • Add Title
 • Automations chinese kala hydroponics system
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2562.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • คะน้าฮ่องกง
 • ราสเบอร์รี่พาย
 • ระบบไฮโดรโปนิกส์
 • เซนเซอร์วัด pH
 • เซนเซอร์วัดระดับน้ำ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด,
 • หนึ่งฤทัย ใจผ่อง
 • ไชยศิริ โสภิพันธ์
 • สุกฤษฎิ์ วันปลั่ง
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 09/07/63
 • ระบบปลูกคะน้าฮ่องกงไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ = Automations chinese kala hydroponics system / ยุทธศิลป์ รักษาศรี...[และคนอื่นๆ]
 • Automations chinese kala hydroponics system
 • คะน้าฮ่องกง
 • ราสเบอร์รี่พาย
 • ระบบไฮโดรโปนิกส์
 • เซนเซอร์วัด pH
 • เซนเซอร์วัดระดับน้ำ
 • กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด,
 • หนึ่งฤทัย ใจผ่อง
 • ไชยศิริ โสภิพันธ์
 • สุกฤษฎิ์ วันปลั่ง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6320000013  ปพ EE(E). ร228 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6320000014  ปพ EE(E). ร228 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  6320000015  ปพ EE(E). ร228 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1194]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |