สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000043,ฉ.1 6220000044,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ MPEM. น522ก 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • น้ำทิพย์ เจ็กภู่
 • ชื่อเรื่อง
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่
 • Add Title
 • Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2560.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์องคืกร
 • ก๊าซเรือนกระจก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เพียงพิศ กลิ่นหรั่น,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 11/06/62
 • น้ำทิพย์ เจ็กภู่
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่
 • Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited
 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์องคืกร
 • ก๊าซเรือนกระจก
 • เพียงพิศ กลิ่นหรั่น,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000043  วพ MPEM. น522ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000044  วพ MPEM. น522ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1187]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |