สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4320000133
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE น169ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • นพดล เทียกพา
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2537
  บรรณลักษณ์ 51 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การประชาสัมพันธ์ไร้สาย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ประพจน์ จิระสกุลพร
 • อรสาร สัจจวงษ์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 01/02/43
 • นพดล เทียกพา
 • เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา
 • การประชาสัมพันธ์ไร้สาย
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ประพจน์ จิระสกุลพร
 • อรสาร สัจจวงษ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4320000133  ปพ ELE น169ค 2537  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [118]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |