สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000029,ฉ.1 6220000030,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ก978ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ไกรสร สุนทรประทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมการให้น้ำและแสดงผลการเติบโตของพืชอัตโนมัติ = Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant / ไกรสร สุนทรประทุม
 • Add Title
 • Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2561.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • หลอดไฟสำหรับปลูกพืช
 • ชุดควบคุมและแสดงผล
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 21/01/62
 • ไกรสร สุนทรประทุม
 • การควบคุมการให้น้ำและแสดงผลการเติบโตของพืชอัตโนมัติ = Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant / ไกรสร สุนทรประทุม
 • Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant
 • หลอดไฟสำหรับปลูกพืช
 • ชุดควบคุมและแสดงผล
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000029  ปพ EE. ก978ก 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000030  ปพ EE. ก978ก 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1178]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |