สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000015,ฉ.1 6220000016,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ MEEE. ว846ก 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • วีรพจน์ คงทัน
 • ชื่อเรื่อง
 • การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในท่อลมร้อน = Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control / วีระพจน์ คงทัน
 • Add Title
 • Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • ฟัซซีลอจิก
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • แลปวิวส์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/11/6
 • วีรพจน์ คงทัน
 • การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในท่อลมร้อน = Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control / วีระพจน์ คงทัน
 • Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control
 • ฟัซซีลอจิก
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • แลปวิวส์
 • รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000015  วพ MEEE. ว846ก 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000016  วพ MEEE. ว846ก 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1171]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |