สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000005,ฉ.1 6220000006,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ EEE ธ511ว 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ธาดา คำแดง
 • ชื่อเรื่อง
 • วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่และวงจรควอดราเจอร์ออสซิสเลเตอร์เชิงเศษส่วนโดยใช้อุปกรร์แอคทีฟสมัยใหม่ = Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements / ธาดา คำแดง
 • Add Title
 • Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • แคลคูลัสเชิงเศษส่วน
 • แฟคแตนว์
 • วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่
 • วงจรควอดราเจอร์
 • ออสวิลเลเตอร์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พัฒนา อินทนิ, ผศ. ดร.,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/10/61
 • ธาดา คำแดง
 • วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่และวงจรควอดราเจอร์ออสซิสเลเตอร์เชิงเศษส่วนโดยใช้อุปกรร์แอคทีฟสมัยใหม่ = Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements / ธาดา คำแดง
 • Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements
 • แคลคูลัสเชิงเศษส่วน
 • แฟคแตนว์
 • วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่
 • วงจรควอดราเจอร์
 • ออสวิลเลเตอร์
 • พัฒนา อินทนิ, ผศ. ดร.,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000005  วพ EEE ธ511ว 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000006  วพ EEE ธ511ว 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1168]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |