สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6120000052,ฉ.1 6120000053,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ AMT. ณ311พ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
 • ชื่อเรื่อง
 • พอลิเอทิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง = Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process / ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
 • Add Title
 • Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + CD 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • เส้นใยป่านศรนารายณ์
 • พอลิเอทิลีนคอมโพสิท
 • การขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ประยูร สุรินทร์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 13/07/61
 • ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
 • พอลิเอทิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง = Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process / ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
 • Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process
 • เส้นใยป่านศรนารายณ์
 • พอลิเอทิลีนคอมโพสิท
 • การขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง
 • ประยูร สุรินทร์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6120000052  วพ AMT. ณ311พ 2559 ฉ.1  มนต์ชัย สัจจมาภรณ์
   ยืม 08/05/2566
   คืน 22/5/2566
   ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6120000053  วพ AMT. ณ311พ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1161]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |