สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6120000025
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Mc.E. อ127ก 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • อดิเรก สินสอน
 • ชื่อเรื่อง
 • การพัฒนาโปรแกรมควบคุมแขนกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = The Development of control system for internet-based Telerobotics / อดิเรก สินสอน และเจษฎา อาภาวิทยา
 • Add Title
 • The Development of control system for internet-based Telerobotics
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2544.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การควบคุมแขนกล
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เจษฎา อาภาวิทยา
 • ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร,
 • เสกสรร ไชยจิตต์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 06/02/61
 • อดิเรก สินสอน
 • การพัฒนาโปรแกรมควบคุมแขนกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = The Development of control system for internet-based Telerobotics / อดิเรก สินสอน และเจษฎา อาภาวิทยา
 • The Development of control system for internet-based Telerobotics
 • การควบคุมแขนกล
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เจษฎา อาภาวิทยา
 • ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร,
 • เสกสรร ไชยจิตต์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6120000025  ปพ Mc.E. อ127ก 2544  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1146]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |