สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6120000002,ฉ.1 6120000003,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ช436ค 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัยวุฒิ ธะนะสังข์
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องควบคุมการรดน้ำและให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยระบบ PLC = Automatic watering and fertilizing plants with PLC control / ชัยวุฒิ ธะนะสังข์ มาติล หร่ายมะณี และสุรชัย วิเชียรชาติ
 • Add Title
 • Automatic watering and fertilizing plants with PLC control
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2558.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)
 • รดน้ำต้นไม้
 • ให้ปุ๋ย
 • ปุ๋ย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • มาติล หร่ายมะณี
 • วสุรชัย วิเชียรชาติ
 • กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 08/12/60 โดยสาขาวิชาไฟฟ้า
 • ชัยวุฒิ ธะนะสังข์
 • เครื่องควบคุมการรดน้ำและให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยระบบ PLC = Automatic watering and fertilizing plants with PLC control / ชัยวุฒิ ธะนะสังข์ มาติล หร่ายมะณี และสุรชัย วิเชียรชาติ
 • Automatic watering and fertilizing plants with PLC control
 • โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)
 • รดน้ำต้นไม้
 • ให้ปุ๋ย
 • ปุ๋ย
 • มาติล หร่ายมะณี
 • วสุรชัย วิเชียรชาติ
 • กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6120000002  ปพ EE. ช436ค 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6120000003  ปพ EE. ช436ค 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1141]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |