Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000005
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ME. อ798ค 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • อุดมสิน ฉิมน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องทดสอบถังก๊าซ NGV = NGV cylinder hydrostatic test equipmen / อุดมสิน ฉิมน้อย, ชูเกียรติ ชิภักดี และราเชนทร์ สอนแก้ว
 • Add Title
 • NGV cylinder hydrostatic test equipmen
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2553.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • สร้างอุปกรณ์สำหรับทดสอบถังชนิดความดันสูง
 • ทดสอบถังบรรจุก๊าซ NGV
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ชูเกียรติ ชิภักดี
 • ราเชนทร์ สอนแก้ว
 • วีนัส ทัดเนียม,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 13/12/59
 • อุดมสิน ฉิมน้อย
 • เครื่องทดสอบถังก๊าซ NGV = NGV cylinder hydrostatic test equipmen / อุดมสิน ฉิมน้อย, ชูเกียรติ ชิภักดี และราเชนทร์ สอนแก้ว
 • NGV cylinder hydrostatic test equipmen
 • สร้างอุปกรณ์สำหรับทดสอบถังชนิดความดันสูง
 • ทดสอบถังบรรจุก๊าซ NGV
 • ชูเกียรติ ชิภักดี
 • ราเชนทร์ สอนแก้ว
 • วีนัส ทัดเนียม,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000005  ปพ ME. อ798ค 2553  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1114]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |