สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000012
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Ch.E. ก855ก 2551
ชื่อผู้แต่ง
 • เกียรติศักดิ์ นาคนาง
 • ชื่อเรื่อง
 • การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกระบวนหมักแป้งมันสำปะหลัง = A study to ethanol production from fermentation of cassava starch / เกียรติศักดิ์ นาคนาง
 • Add Title
 • A study to ethanol production from fermentation of cassava starch
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2551.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เอทานอล
 • น้ำตาลรีดิวซ์
 • แป้งมันสำปะหลัง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุภัทร สัมมากสิพงศ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 13/12/59
 • เกียรติศักดิ์ นาคนาง
 • การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกระบวนหมักแป้งมันสำปะหลัง = A study to ethanol production from fermentation of cassava starch / เกียรติศักดิ์ นาคนาง
 • A study to ethanol production from fermentation of cassava starch
 • เอทานอล
 • น้ำตาลรีดิวซ์
 • แป้งมันสำปะหลัง
 • สุภัทร สัมมากสิพงศ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000012  ปพ Ch.E. ก855ก 2551  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1109]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |