สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 5920000002,ฉ.1 5920000003,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ EE อ881ก 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • เอกรินทร์ พิลิแก้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • การตรวจจับความเร็วรอบต่ำด้วยวงจรนับแบบนิรภัยร่วมกับตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์ = Low - speed detection by a fail-safe counter with window comparator circuits / เอกรินทร์ พิลิแก้ว
 • Add Title
 • Low - speed detection by a fail-safe counter with window comparator circuits
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2557.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + 1 ซีดีรอม
  หัวเรื่อง
 • ระบบนิรภัย
 • ความผิดพลาดนิรภัย
 • ตัวเปรียบเทียบวินโดว์
 • วงจรป้องกัน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 21/12/58
 • เอกรินทร์ พิลิแก้ว
 • การตรวจจับความเร็วรอบต่ำด้วยวงจรนับแบบนิรภัยร่วมกับตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์ = Low - speed detection by a fail-safe counter with window comparator circuits / เอกรินทร์ พิลิแก้ว
 • Low - speed detection by a fail-safe counter with window comparator circuits
 • ระบบนิรภัย
 • ความผิดพลาดนิรภัย
 • ตัวเปรียบเทียบวินโดว์
 • วงจรป้องกัน
 • ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  5920000002  วพ EE อ881ก 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  5920000003  วพ EE อ881ก 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1028]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |