สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4420000038,ฉ.1 4420000039,ฉ.2 4420000040,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ป621ค 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • ปิยชาติ ภูมิภาค
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องฉลามบกไฮเทค / ปิยชาติ ภูมิภาค
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2544
  บรรณลักษณ์ 44 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องฉลามบกไฮเทค
 • การสื่อสาร
 • ภาคนิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เรืองวิทย์ จันชีลอง
 • ฉัตรชัย เรืองไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 21/04/48
 • ปิยชาติ ภูมิภาค
 • เครื่องฉลามบกไฮเทค / ปิยชาติ ภูมิภาค
 • เครื่องฉลามบกไฮเทค
 • การสื่อสาร
 • ภาคนิพนธ์
 • เรืองวิทย์ จันชีลอง
 • ฉัตรชัย เรืองไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4420000038  ปพ ELE ป621ค 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4420000039  ปพ ELE ป621ค 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  4420000040  ปพ ELE ป621ค 2544 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [100]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |