สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 5220000001
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ร125ผ 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • รณรงค์ วงษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ผลกระทบของคาวิเตชั่นที่มีต่อประสิทธิภาพปั๊ม = The effect of cavitation on pump efficiency / รณรงค์ วงษา และ สุริยา เพชรรักษ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2552.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
  หัวเรื่อง
 • คววิเตชั่น
 • ประสิทธิภาพ
 • อัตราสูบ
 • เฮด
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุริยา เพชรรักษ์
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล,
 • มกร ลักขณา,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/03/53 โดยภาควิชาเครื่องกล
 • รณรงค์ วงษา
 • ผลกระทบของคาวิเตชั่นที่มีต่อประสิทธิภาพปั๊ม = The effect of cavitation on pump efficiency / รณรงค์ วงษา และ สุริยา เพชรรักษ์
 • คววิเตชั่น
 • ประสิทธิภาพ
 • อัตราสูบ
 • เฮด
 • สุริยา เพชรรักษ์
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล,
 • มกร ลักขณา,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  5220000001  ปพ MEE ร125ผ 2552  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [990]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |