สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 5020000065,ฉ.1 5020000066,ฉ.2 5020000067,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ป319ค 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • ประพันธ์ ชาวปากน้ำ
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องทดลองโคโรน่า ดิสชาร์จ = Corona discharge / ประพันธ์ ชาวปากน้ำ, อำนาจ ลิลา และอรรณพ เทพมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2550.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
  หัวเรื่อง
 • การเกิดปรากฏการณ์โคโรน่า
 • อิเล็กโตรดชีลด์
 • อิเล็กโตรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อำนาจ ลิลา
 • อรรณพ เทพมี
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,
 • แสนศักดิ์ ดีอ่อน,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 4/12/52 โดยภาควิชาไฟฟ้า
 • ประพันธ์ ชาวปากน้ำ
 • เครื่องทดลองโคโรน่า ดิสชาร์จ = Corona discharge / ประพันธ์ ชาวปากน้ำ, อำนาจ ลิลา และอรรณพ เทพมี
 • การเกิดปรากฏการณ์โคโรน่า
 • อิเล็กโตรดชีลด์
 • อิเล็กโตรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
 • อำนาจ ลิลา
 • อรรณพ เทพมี
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,
 • แสนศักดิ์ ดีอ่อน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  5020000065  ปพ ELE ป319ค 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  5020000066  ปพ ELE ป319ค 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  5020000067  ปพ ELE ป319ค 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [988]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |