สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000014
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ETE ส698ค 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • สำราญ ตุลาพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ / สำราญ ตุลาพันธ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลทุมวัน, 2536
  บรรณลักษณ์ 16 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องขยายเสียง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา,
 • อรสา สัจวงษ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 1/02/36
 • สำราญ ตุลาพันธ์
 • เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ / สำราญ ตุลาพันธ์
 • เครื่องขยายเสียง
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา,
 • อรสา สัจวงษ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000014  ปพ ETE ส698ค 2536    ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [666]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |