สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000006,ฉ.1 3720000007,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ส928ม 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • เสรี ทรัพย์ถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • Mounting presses / เสรี ทรัพย์ถาวร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • Mounting presses
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เชาวรัตน์ โสมะลาด
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 14/06/037
 • เสรี ทรัพย์ถาวร
 • Mounting presses / เสรี ทรัพย์ถาวร
 • Mounting presses
 • เชาวรัตน์ โสมะลาด

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000006  ปพ MEE ส928ม 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000007  ปพ MEE ส928ม 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [362]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |