สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6520000004
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Et.E. ก112ค 2563
ชื่อผู้แต่ง
 • กชกร วิชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีการ Text Processing บนแอปพลิเคชั่น Line ChatBot = Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application / กชกร วิชัย
 • Add Title
 • Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2563.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การคัดกรอง COVID-19
 • วิธีการ Text Processing
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธีรพงษ์ อรชร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 10/05/65
 • กชกร วิชัย
 • คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีการ Text Processing บนแอปพลิเคชั่น Line ChatBot = Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application / กชกร วิชัย
 • Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application
 • การคัดกรอง COVID-19
 • วิธีการ Text Processing
 • ธีรพงษ์ อรชร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6520000004  ปพ Et.E. ก112ค 2563  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1216]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28