สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6520000002,ฉ.1 6520000003,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ PacEE. ธ152ก 2563
ชื่อผู้แต่ง
 • ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล
 • ชื่อเรื่อง
 • การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ = Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex / ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล
 • Add Title
 • Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2563.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ
 • น้ำยางพาราธรรมชาติ
 • น้ำ DI
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธงชัย กลิ่นหรั่น,
 • ปวีณา เดือนฉาย,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 1/04/65
 • ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล
 • การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ = Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex / ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล
 • Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex
 • อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ
 • น้ำยางพาราธรรมชาติ
 • น้ำ DI
 • ธงชัย กลิ่นหรั่น,
 • ปวีณา เดือนฉาย,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6520000002  ปพ PacEE. ธ152ก 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6520000003  ปพ PacEE. ธ152ก 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1215]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28