สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000024
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Inc.E น644ก 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • นิระนาม สังข์เทียบ
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2562.
  บรรณลักษณ์ 84 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • กระบวนการควบคุมความดัน
 • โปรแกรมวัดและควบคุมเสมือน
 • ตัวควบคุมแบบพีไอ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/03/64
 • นิระนาม สังข์เทียบ
 • การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ
 • กระบวนการควบคุมความดัน
 • โปรแกรมวัดและควบคุมเสมือน
 • ตัวควบคุมแบบพีไอ
 • ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000024  ปพ Inc.E น644ก 2562  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1213]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |