สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000019
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Et.E. ภ689ร 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ภูวนัย สงโสม
 • ชื่อเรื่อง
 • ระบบการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาอัตโนมัติ = Water exchange and feeding fish automatic / ภูวนัย สงโสม และธนกฤต สุขอ่อน
 • Add Title
 • Water exchange and feeding fish automatic
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2555.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ระบบการเปลี่ยนน้ำ
 • อาหารปลา
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธนกฤต สุขอ่อน
 • สิริศร มิตรานนท์,
 • ธวัชชัย จิตต์สนธ์,
 • ประพจน์ จิระสกุลพร,
 • ภูวนัย สงโสม
 • ระบบการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาอัตโนมัติ = Water exchange and feeding fish automatic / ภูวนัย สงโสม และธนกฤต สุขอ่อน
 • Water exchange and feeding fish automatic
 • ระบบการเปลี่ยนน้ำ
 • อาหารปลา
 • ธนกฤต สุขอ่อน
 • สิริศร มิตรานนท์,
 • ธวัชชัย จิตต์สนธ์,
 • ประพจน์ จิระสกุลพร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000019  ปพ Et.E. ภ689ร 2555  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1204]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |