สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000001,ฉ.1 6420000002,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วพ AMT. จ215ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • จักรกฤช ธรรมประจำจิต
 • ชื่อเรื่อง
 • การเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คพลาสมา = Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process / จักรกฤช ธรรมประจำจิต
 • Add Title
 • Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2561.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + CD 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • การเชื่อมโลหะต่างชนิด
 • การเชื่อมพลาสมา
 • เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก SUS304
 • เหล็กกล้าคาร์บอน SS400
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ประยูร สุรินทร์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดยงานบัณฑิต 14/12/63
 • จักรกฤช ธรรมประจำจิต
 • การเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คพลาสมา = Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process / จักรกฤช ธรรมประจำจิต
 • Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process
 • การเชื่อมโลหะต่างชนิด
 • การเชื่อมพลาสมา
 • เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก SUS304
 • เหล็กกล้าคาร์บอน SS400
 • ประยูร สุรินทร์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000001  วพ AMT. จ215ก 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6420000002  วพ AMT. จ215ก 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   วิทยานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1203]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |