สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000019
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Et.E ช519ก 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • ชาติวุฒิ ชูพงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมพีไอดี = Speed control of DC motor with PID controller / ชาติวุฒิ ชูพงศ์, นันทพงษ์ นามแก้ว และวัฒนะ พยุงพันธุ์
 • Add Title
 • Speed control of DC motor with PID controller
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2550.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • พีไอดีทูลบ็อกซ์
 • โปรแกรมแลปวิวว์เวอร์ชั่น 8.0
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธวัชชัย จิตต์สนธิ์,
 • เทียนชัย สุขศรี,
 • นันทพงษ์ นามแก้ว
 • วัฒนะ พยุงพันธุ์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 13/12/59
 • ชาติวุฒิ ชูพงศ์
 • การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมพีไอดี = Speed control of DC motor with PID controller / ชาติวุฒิ ชูพงศ์, นันทพงษ์ นามแก้ว และวัฒนะ พยุงพันธุ์
 • Speed control of DC motor with PID controller
 • พีไอดีทูลบ็อกซ์
 • โปรแกรมแลปวิวว์เวอร์ชั่น 8.0
 • ธวัชชัย จิตต์สนธิ์,
 • เทียนชัย สุขศรี,
 • นันทพงษ์ นามแก้ว
 • วัฒนะ พยุงพันธุ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000019  ปพ Et.E ช519ก 2550  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1102]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28