Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46100466,ฉ.2 47100156,ฉ.3
ISBN 974-90103-9-6
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number T385 ส556ร 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • สัญญา นามี.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ : ฉบับ Workshop / โดย สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2544.
  บรรณลักษณ์ v, 296, iii หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร,
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 11/6/46 250 บาท
 • สัญญา นามี.
 • LLLLL
 • เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ : ฉบับ Workshop / โดย สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.
 • ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  46100466  T385 ส556ร 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  47100156  T385 ส556ร 2544 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1900]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |