สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200122
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DU95 อ463 2550
ชื่อเรื่อง
 • Australia / IDP Study Guide
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : IDP Study Guide, 2550.
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ที่มาของทรัพยากร บริจาค 29/10/50
 • Australia / IDP Study Guide

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51200122  DU95 อ463 2550  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [9806]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |