สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50201254
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC WSU TH-BaPIT
Call Number TJ210.3 .S478 1995
ชื่อเรื่อง
  • Sensor : devices Data /
  • พิมพลักษณ์ Phoenix : Motorola, c1995.
    บรรณลักษณ์ 1 v.. : ill. ; 25 cm.
    หัวเรื่อง
  • Sensor
  • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/08/50
  • Sensor : devices Data /
  • Sensor

  •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
     1. [ ขอจอง ]  50201254  TJ210.3 .S478 1995  ให้บริการ  ได้
     หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
    [8983]

    http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |