สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50201151,ฉ.1 50201284,ฉ.2
ISBN 9745092331
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TK7895.M5 บ259ฮ 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • บัณฑิต จามรภูติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ / บัณฑิต จามรภูติ
 • ครั้งที่พิมพ์ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
  บรรณลักษณ์ 302, [5] หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • คอมพิวเตอร์
 • ไมโครคอมพิวเตอร์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 21/08/50
 • บัณฑิต จามรภูติ
 • ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ / บัณฑิต จามรภูติ
 • คอมพิวเตอร์
 • ไมโครคอมพิวเตอร์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50201151  TK 7895.M5 บ259ฮ 2535 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  50201284  TK 7895.M5 บ259ฮ 2535 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [8919]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |