สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50201026
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TK7871.99.M44 .H638 1996
ชื่อเรื่อง
 • High-speed CMOS data
 • พิมพลักษณ์ Denver : Motorola, Inc, 1996
  บรรณลักษณ์ 1 v. : ill ; 24 cm.
  หัวเรื่อง
 • Computer storage devices
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 15/08/50
 • High-speed CMOS data
 • Computer storage devices

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50201026  TK7871.99.M44 .H638 1996  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [8912]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |