สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50100335
ISBN 9789749492758
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number BQ4165 พ358ธ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมะเดลิเวอรี่ เล่ม 1 ธรรมะวัยรุ่น / พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550.
  บรรณลักษณ์ 197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ธรรมะ
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 25/06/50 163 บาท
 • พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 • ธรรมะเดลิเวอรี่ เล่ม 1 ธรรมะวัยรุ่น / พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 • ธรรมะ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50100335  BQ4165 พ358ธ 2550  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8520]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |