สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200832
ชื่อย่อห้องสมุด KKU cel kku-c kku-c TH-BaPIT
ภาษา ENG
Call Number BF431 .A532 [19-?]
ชื่อเรื่อง
 • Analytical ability.
 • Add Title
 • GRE : analytical ability.
 • พิมพลักษณ์ [S.l. : s.n., 19-?]
  บรรณลักษณ์ [220] p. ; 29 cm..
  หมายเหตุ Cover title: GRE : analytical ability.
  หัวเรื่อง
 • ABILITY -- TESTING.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 18/06/50
 • Analytical ability.
 • GRE : analytical ability.
 • ABILITY -- TESTING.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200832  BF431 .A532 [19-?]  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8419]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28