Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200879
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number T385 ป412ว 2539
ชื่อผู้แต่ง
 • ประสิทธิ์ จันเสรีกร
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Welcome to photoshop 3.0 / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
 • Add Title
 • คู่มือการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับมืออาชีพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Image Focus Ltd, 2539.
  บรรณลักษณ์ 158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • Photoshop (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 18/06/50
 • ประสิทธิ์ จันเสรีกร
 • LLLLL
 • Welcome to photoshop 3.0 / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
 • คู่มือการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับมืออาชีพ
 • Photoshop (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200879  T385 ป412ว 2539  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8393]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |