สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200802,ฉ.2 50200803,ฉ.3
ISBN 9749434757
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number BQ4190 ส853บ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกดูจิต/ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สุภา, 2550.
  บรรณลักษณ์ 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
 • การดำเนินชีวิต
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 15/06/50
 • สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
 • LLLLL
 • บันทึกดูจิต/ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
 • ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
 • การดำเนินชีวิต

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200802  BQ4190 ส853บ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  50200803  BQ4190 ส853บ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8351]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28